اخبار
شارژر کاغذی موبایل ساخته شد
چکیده خبر: محققان آمریکایی موفق به ساخت یک شارژر همراه خورشیدی به ضخامت یک کاغذ شدند که گوشی را...
انتشار: 1397/02/24

انتشار: 1397/04/22

انتشار: 1397/04/22

انتشار: 1397/04/22